Priser

NOR HOLDING NORWAY

Po. boks 922, Grønland - 1759 Halden

Org,nr No 992 233 303 Uk 512 60 32

Telef. 918 85 444 - post@norholding.net 


Nor Holding Norway er et av de eldste rådgivningsfirma innen registrering av de forskjellige selskapsformer, hovedsakelig i Norge og England. Vi var tidlig ute med registrering av Ltd / Nuf hvor vi ble godkjent av det engelske firmaregister (Companies House) i 2004 som "Filing Representative."


Etter ny aksjelovgivning i Norge, har vi også her fått en stor kundegruppe av hovedsakelig små og mellomstore  bedrifter som bruker oss som sin rådgiver ved registrering og om det oppstår ett eller annet spørsmål innen drift og styring av selskapet.
AKSJESELSKAP, Utarbeidelse av alle dokumenter samt innsendelse           kr. 1.800.- 


Gebyr i Brønnøysundregisteret v/elektronisk innsendelse                         kr. 5.570.-                                                                                  På papir                                                  kr. 6.797.-


Gebyrene sendes deg direkte fra Brønnøysundregistrene


Vi utarbeider dine dokumenter og du signerer gjennom ALTINN eller på papir. 

ENGELSK LTD - NUF  Utarbeidelse av alle dokumenter samt innsendelse  kr. 990.-  (Engangsbetaling)


Engelsk adresse pr. år                                                                           "  950.-

Engelsk sekretær pr. år                                                                         "  900.-

Online admin pr. år                                                                               "  900.-


Har du egen adresse i UK og kan levere alle rapporter til engelske myndigheter faller de årlige utgifter bort 


Bruker du oss som din "sekretær" og vår adresse samt at vi utarbeider alle dokumenter for innsendelse av selvangivelse og pålagte rapporter vil du ha en årlig utgift på kr. 2.750.-