Priser

NOR HOLDING NORWAY

Po. boks 922, Grønland - 1759 Halden

Org,nr No 992 233 303 Uk 512 60 32

Telef. 918 85 444 - Mail post@norholding.net 

AKSJESELSKAP, Utarbeidelse av alle dokumenter samt innsendelse          kr. 2.100.- 

ENGELSK LTD - NUF  Utarbeidelse av alle dokumenter samt innsendelse  kr. 990.-   (Engangsbetaling)

Engelsk adresse pr. år                                                                           "  950.-

Engelsk sekretær pr. år                                                                         "  900.-

Online admin pr. år                                                                               "  900.-


Har du egen adresse og kan levere alle rapporter til engelske myndigheter faller de årlige utgifter vekk. 

Bruker du oss som din "sekretær" vil du ha en årlig utgift på kr. 2.750.-