Hjem

NOR HOLDING NORWAY

Po. boks 922, Grønland - 1759 Halden

Org,nr No 992 233 303 Uk 512 60 32

Telef. 918 85 444 - post@norholding.net 


Nor Holding Norway er et av de eldste rådgivningsfirma innen registrering av de forskjellige selskapsformer, hovedsakelig i Norge og England. Vi var tidlig ute med registrering av Ltd / Nuf hvor vi ble godkjent av det engelske firmaregister (Companies House) i 2004 som "Filing Representative."


Etter ny aksjelovgivning i Norge, har vi også her fått en stor kundegruppe av hovedsakelig små og mellomstore  bedrifter som bruker oss som sin rådgiver ved registrering og om det oppstår ett eller annet spørsmål innen drift og styring av selskapet.
TJENESTER

 Norsk AS


Mange enkeltperson selskaper kviet seg for kostnadene ved å opprette et vanlig norsk aksjeselskap. Nå er omsider norske myndigheter kommet etter resten av Europa og har satt ned aksjekapitalen i et AS til kr. 30.000.- Det er også nå mulig å fravike revisorkravet under visse forutsetninger. Vi kan på denne bakgrunn være behjelpelig med opprettelse av Norsk AS til en fornuftig pris, noe som gjør det lettere for deg som driver Personlig selskap eller skal starte ny virksomhet til å få et selskap uten å selv stå personlig ansvarlig.Engelsk AS  (Ltd)


Du kan også benytte den engelske aksjeselskapsformen som grunnlag for din norske virksomhet ved å stifte et aksjeselskap i England (Ltd) og deretter registrere dette selskapet i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Dette norske registrerte utenlandske foretaket (NUF) har norsk organisasjons nummer men er ikke underlagt de norske aksjekapitalkrav og revisorkrav. Et utenlandsk selskap som har virksomhet i Norge plikter forøvrig å registrere seg i ForetaksregisteretMVA Return


Visste du at din bedrift kan få momsrefusjon for tjenester og varer kjøpt i utlandet ? Reisekostnader, kostnader til utstillinger, seminarer, møter, transport, restaurant, bilutleie eller hotell kan utgjøre betydelige beløp. Vi hjelper deg å få pengene dine tilbake fra utlandet. Momspliktige bedrifter kan søke om momsrefusjon på betalt utenlands moms i nærmere 40 land.Regnskap


Vi har et utstrakt samarbeid med regngskapskontorer over det ganske land, og vi kan finne et som passer din virsomhet i ditt nærområde.