Engelsk LTD (NUF)

NOR HOLDING NORWAY

Po. boks 922, Grønland - 1759 Halden

Org,nr No 992 233 303 Uk 512 60 32

Telef. 918 85 444 - post@norholding.net 

Registrering av Engelsk Aksjeselskap 

 

 

Du fyller inn de nødvendige opplysninger på bestillingsskjema som sendes deg på mail.  Du fyller inn opplysninger om hvem som skal være styreleder/daglig leder (Director). Det er nok med navnet til én person. Vårt hovedkontor vil  bli registrert som sekretær (Company Secretary) for selskapet med mindre du ønsker å sette inn en annen i denne funksjonen. Du kan også velge å sette inn en annen i denne sekretær funksjonen på et senere tidspunkt. NHN registrerer det nye selskapet elektronisk direkte hos det engelske foretaksregistret. Det engelske foretaksregistret kommer raskt tilbake og bekrefter registreringen. Firmaattest med registrerings nr. samt godkjenning av vedtekter og stiftelsesdokument mottas elektronisk og sendes deg umiddelbart. 

 

Aksjekapital


Det er ingen minstekrav til aksjekapitalens størrelse i et engelsk selskap. Aksjekapitalen i det norske Ltd kan være £1 eller høyere. Vi anbefaler at aksjekapitalen (Authorised Capital) settes til £100 a £1 pr aksje, m.a.o. ca kr 1.200.-. Men la det likevel være sagt at innbetalt kapital (Issued Capital) i første omgang kan begrenses til det beløp som en finner formålstjenlig, fra £ 1 og oppover. Først når ansvar gjøres gjeldende, må hele aksjekapitalen innbetales. Selv om aksjekapital (Authorised Capital) settes til £ 100, og det utstedes bare en aksje til £1, eier eieren av denne aksjen 100% av selskapets aksjer. Aksjekapital kan innbetales i forskjellig valutta så som NOK eller USD om dette er formålstjenlig for firmaets drift. Aksjekapitalen forfaller ikke til innbetalig før den eventuelt kalles innbetalt ved f.eks avvikling eller konkurs.

 

Sekretær tjeneste (Company Secretary)


Etter den engelske selskapsloven må Norsk Ltd som andre engelske aksjeselskap ha en sekretær (Company Secretary). Sekretærens oppgave er å føre protokoll fra selskapets generalforsamling og styremøter, føre aksjeregister, og innen gitte frister sende årlig melding (Annual Accounts) samt årsregnskapet (Annual Return) til det engelske foretaksregisteret. Dette tar vi oss av om det abonneres på, og garanterer at Norsk Ltd overholder alle plikter og frister overfor de forskjellige engelske registrere. Du som kunde trenger med andre ord kun å tenke eller konsentrere deg om dette.

 

Registrert kontoradresse.


Det engelske foretaksregisteret krever også at Norsk Ltd oppgir en kontoradresse i England eller Wales som er selskapets registrerte kontor (Registered office) hvor dokumenter fra registeret og fra skattevesenet kan sendes. Det er vanlig i England at registrert kontoradresse er adressen til selskapets advokat, revisor eller foretningsfører, mens selskapets forretningsadresse er en annen. Slik registrert kontoradresse tilbys i NHN`s servicepakke. Dette betyr at Norsk Ltd har en registrert kontoradresse i England, hvor engelske myndigheter vil sende post vedrørende firmaet.

 

Registrering av norsk avdeling i Brønnøysund


NHN fyller ut hovedblankett til Brønnøysund på grunnlag av de opplysninger du har gitt i søknadsskjemaet. Du må oppgi navnet på en person som vil bli registrert som Daglig Leder eller kontaktperson i Norge. Vi sender deg den utfylte blanketten som du undertegner og sender direkte til Brønnøysund registrene. Du mottar fra oss blanketten sammen med de vedlegg (utskrift av møteprotokoller samt engelske selskapsvedtekter, stiftelsesdokument og firmaattest med norsk oversettelse) som er lovpålagt av myndighetene. Med andre ord, alle dokumenter og registreringspapirer får du ferdig utfylt og klar til underskrift fra oss.


Dette kan høres kanskje komplisert ut men vi tar oss av alt så det er kun dine kontaktopplysninger vi trenger fra deg.


Du får norsk firmaattest med norsk organisasjonsnummer, og kan begynne å benytte selskapet i din virksomhet.


Gebyr til Brønnøysund er kr. 2.832.-.
 P.S Vi har alltid ferdiregistrerte firma i UK klar for å registreres i Brønnøysund  (Hylleselskap)


 


Nor Holding Norway er et av de eldste rådgivningsfirma innen registrering av de forskjellige selskapsformer, hovedsakelig i Norge og England. Vi var tidlig ute med registrering av Ltd / Nuf hvor vi ble godkjent av det engelske firmaregister (Companies House) i 2004 som "Filing Representative."


Etter ny aksjelovgivning i Norge, har vi også her fått en stor kundegruppe av hovedsakelig små og mellomstore  bedrifter som bruker oss som sin rådgiver ved registrering og om det oppstår ett eller annet spørsmål innen drift og styring av selskapet.