Aksjeselskap

NOR HOLDING NORWAY

Po. boks 922, Grønland - 1759 Halden

Org,nr No 992 233 303 Uk 512 60 32

Telef. 918 85 444 - post@norholding.net 


Nor Holding Norway er et av de eldste rådgivningsfirma innen registrering av de forskjellige selskapsformer, hovedsakelig i Norge og England. Vi var tidlig ute med registrering av Ltd / Nuf hvor vi ble godkjent av det engelske firmaregister (Companies House) i 2004 som "Filing Representative."


Etter ny aksjelovgivning i Norge, har vi også her fått en stor kundegruppe av hovedsakelig små og mellomstore  bedrifter som bruker oss som sin rådgiver ved registrering og om det oppstår ett eller annet spørsmål innen drift og styring av selskapet.

Aksjeselskap 


Gjennom oss vil du få en profesjonell registrering av ditt aksjeselskap på en rask og komplett måte uten skjulte omkostninger.Registrering


Du / dere sender oss opplysninger vedrørende stiftelsen av selskapet. Vi utsteder alle dokumenter så som Stiftelsesdokument, Vedtekter, Styreprotokoll og Åpningsballanse og alt du trenger å gjøre selv er å signere, åpne bankkonto og innbetale aksjekapital.Bank konto.


Du / dere åpner kto. på vegne av selskapet "under stiftelse". Aksjekapital settes inn på denne kto. og banken utsteder en bekreftelse på at beløpet er innbetalt som aksjekapital.Revisor


Revisjon av regnskapet er nå bortfalt. Det er fritak for revisorplikt for aksjeselskap med driftsinntekter under kr. 6 mill, og antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. De andre endringer i aksjeloven, er at din bank nå kan bekrefte innbetaling av aksjekapital, noe som sparer deg som stifter for omkostninger av revisorbekreftelse. For stiftere av nye AS må det fremdeles innhentes Revisorbekreftelse om aksjekapital skal bestå av tinginnskudd. Om du ikke har egen revisor, bruker vi gjerne vår samarbeidspartner eller finner en i ditt nærmiljø.Brønnøysund.


Etter stifter har innbetalt aksjekapital og dokumenter utstedt av oss samt bekreftet aksjekapital innbetalt i bank, legger vi alle dok. i Altinn og dere som stiftere signerer oversendelsen gjennom Altinn og dermed er registringen i unnagjort. Pris for registrering i Brønnøysund som blir fakturert dere direkte, er på kr. 5.570.-.  Dere kan også videresende disse stiftelses dokumenter på papir, men da er prisen i Brønnøysund kr. 6.797.-.


Brønnøysundreistrene har en registrerings tid på 6 - 15 dager, men dette kan variere en del ut fra deres arbeidsmengde.